Žijeme v modernej dobe,  ktorej začínajú dominovať informačné a im príbuzné technológie. Ako sa mení doba, tak sa menia aj metódy vyučovania na školách. Novinkou v tomto obore na celom svete sa stáva požívanie audio-vizuálnej didaktickej techniky. Premietaním učiva na plátno a aktívnym zapájaním žiakov do vyučovania dochádza k zefektívneniu ečebného procesu. To znamená, že pre žiaka sa naozaj stáva škola hrou!

Maquita – Educational Materials Distribution ponúka široký sortiment technických zariadení pre  vytvorenie učební 21. storočia. Nami odporúčané kombinácie interaktívnych tabúľ a premietacích projektorov určite zjednodušia výuku cudzích jazykov, fyziky, geografie, či vyslovene technických predmetov. V ponuke nájdete rozmanité audio-vizuálne riešenia od renomovaných výrobcov akými sú napríklad Benq, VMS Vision, atď.

Naše online obchody

zakladnaskola.eu

Predskolák.sk

Predskolák.eu