V útlom veku má dieťa priaznivé predpoklady na osvojenie si rôznych pohybových zručností. Dôležitosť rozvíjania športového povedomia je enormná. Šport rozvíja nielen fyzické, ale i psychické zdravie, utvára priaznivý stav telesnej aj duševnej rovnováhy. S telesnou výchovou je neodmysliteľne spätý aj rozvoj korektného kolektívneho správania sa.

Zdravotná úloha pravidelného pohybu spočíva v systematickom pôsobení na svaly, väzivo a kosti. Všetky dôležité svalové skupiny si deti precvičia na športovej ceste, ktorú sme pripravili. Na gymnastických kruhoch, rúčkovacej rebrine, šplhu na lane a bradlách deti prednostne posilňujú svoje ramená, čím získavajú silu. Na rovnovážnej ceste, rovnovážnych stupňoch a šikmej kladine si deti trénujú nožné svalové skupiny a samozrejme si vylepšujú svoju koordináciu. Beh pomedzi jednotlivé prekážky zase prospieva kardiovaskulárnemu systému.

Tu nájdete popis všetkých malých športových zostáv vyrábaných našou spoločnosťou.

Zobrazená športová cesta obsahuje tieto prvky:

Gymnastické kruhy (MQT-IHR-0716)

Bradlá (MQT-IHR-0713)

Šplh na lane (MQT-IHR-0710)

Rovnovážne stupne (MQT-IHR-0719)

Šikmá kladina (MQT-IHR-0718)

Prekážková dráha (MQT-IHR-0717)

Rúčkovacia rebrina (MQT-IHR-0709)

Rovnovážna cesta (MQT-IHR-0722)

Naše online obchody

zakladnaskola.eu

Predskolák.sk

Predskolák.eu