Exteriérové detské ihriská poskytujú zábavu, čerstvý vzduch a telesné cvičenie. Ale na druhej strane predstavujú aj určité hazardy, napríklad chybné zariadenia, nevhodné povrchy a nedbalé správanie.

Aby bolo zariadenie detského ihriska bezpečné pre vaše deti, je nutné, aby jeho prevádzkovateľ dbal na jeho kontrolu. Dôležité je aj naučiť deti, ako sa dobre zahrať i bez rizika úrazu či poranenia. Keď budú poznať pravidlá, šanca, že si ublížia, bude nižšia. Musia na naučiť správať sa zodpovedne. Zlatým pravidlom je nestrkať do iných užívateľov hracej plochy, neloziť po vonkajšej (nezabezpečenej) strane konštrukcie, nehojdať sa postojačky a šmýkať sa dole hlavou. Upozornite deti, aby si nenechávali bycikle a batohy v blízkosti preliezačiek.

Aj rodičia môžu vo veľkej miere zabrániť nehodám. Mali by sa presvedčiť, či je ihrisko vhodné pre vek, váhu a vyspelosť ich dieťaťa. Takisto by mali zakročiť vtedy, keď dieťa nepoužíva náradie na ihrisku odporúčaným spôsobom. Najvhodnejší je neustály dozor minimálne jedného dospelého človeka, ktorý by si mal uvedomiť, že i staršie deti môžu preceniť svoje sily a schopnosti.

Dôležitým faktorom pri hodnotení bezpečnosti detského ihriska je materiál dopadových  plôch, ktorý by mal byť dosť mäkký na to, aby stlmil pád dieťaťa. Betónová či asfaltová vrstva sú jednoducho neakceptovateľné.  Na ihrisku by nemala stáť voda a drobné ostré kamienky, na ktorých by sa deti mohli pošmyknúť. Takisto prítomnosť koreňov, rozbitého skla a skrúteného kovu je nežiadúca. Najvhodnejším povrchom pre ihriska, kde dopadová plocha nie je vyššia ako 1 meter, postačuje rovinatý trávnatý povrch. Pre vyššie dopadové plochy je vhodná kôra, drevená drť, piesok a jemný štrk. Gumená rohož je ideálna aj pre prístup vozíčkarov. Treba však mať na pamäti, že ani ten najmäkkší povrch nemusí zabrániť úrazom.

Tie najbezpečnejšie detské ihriská sú rozdelené podľa veku detí napríklad nízkym plôtíkom.  Maličké deti sa nesmú hrať na preliezačkách určených pre staršie deti. To isté platí aj opačne, kedy hrozí, že väčšie dieťa sa napríklad zasekne v príliš malej hojdačke alebo svojou váhou poškodí nejakú časť zariadenia. Bezpečie detí zaručujú napríklad zábradlia na vyvýšených elementoch, alebo dostatočný priestor okolo hojdačiek a šmýkačiek.

Relevantným úkonom je i kontrola čistoty. Naučte svoje deti, aby nezahadzovali prázdne obaly zo sladkostí alebo džúsov do priestorov detského ihriska. Vyčleňte si čas na pravidelné upratanie zbytočného odpadu.

Naše online obchody

zakladnaskola.eu

Predskolák.sk

Predskolák.eu