Šťastie a zdravie detí sa dá veľmi jednoducho dosiahnuť výstavbou i toho najmenšieho detského ihriska. Či už ide o plastové domáce ihrisko, alebo veľkú zostavu napríklad v parku, zákazník by si mal overiť, či preliezačky spĺňajú platné európske nariadenia.

Športové náradie pre deti, ktoré je označené normou EN 71, je určené iba na využitie v rodinnom prostredí. Toto náradie nie je určené pre potreby verejných detských ihrísk, a to aj napriek tomu, že môže byť označené značkou zhody. Európska norma EN 71 sa zaoberá bezpečnosťou hračiek, zo svojej pôsobnosti však vylučuje náradie pre školské a verejné ihriská, reštaurácie, nákupné centrá a iné spoločenské miesta.

Pri výstavbe verejného detského ihriska stojí na prvom mieste bezpečnosť hrajúcich sa detí. Európske normy EN 1176 a EN 1177 stanovujú bezpečnostné kritéria na zariadenia a povrch detského ihriska. Cieľom noriem je zabezpečiť dostatočnú úroveň bezpečnosti pri užívaní jednotlivých prvkov ihriska bez obmedzovania detskej potreby hrania. Zostavy, lezecké steny, hojdačky a šmýkačky, ktoré nájdete na www.detskeihrisko.eu, sú navrhnuté, vyrobené a testované tak, aby dokonale spĺňali príslušné európske normy. Všetky výrobky sú v súlade s legislatívou.

Upozornenie: Dané normy sa vzťahujú iba na zariadenia a povrch detských ihrísk. Niektoré záležitosti spojené s bezpečnosťou užívateľov zostávajú stále nepokryté (napríklad čistota na ihriskách). Tieto požiadavky nie sú zastrešené žiadnou smernicou. Tiež je nutné brať do úvahy, že riziko je jedným z elementov hry.

Naše online obchody

zakladnaskola.eu

Predskolák.sk

Predskolák.eu